رد کردن لینک ها

شرکت دانش بنیان به آرین صنعت اصفهان با استفاده از روغن نورد دوقفسه ای شرکت به آرین صنعت اصفهان صورت پذیرفت : ثبت رکورد تولید 17 هزار تن کلاف خام در خطوط نورد سرد دوقفسه ای شرکت فولاد مبارکه اطلاعات بیشتر

به آرین، تولید کننده مواد شیمیایی مورد استفاده در صنـایع مـادر

گچ صنعتی

گچ صنعتی

معرفی

کیت اندازه گیری کلر سطح ورق

کیت اندازه گیری کلر سطح ورق

روغن محافظ سطح ورق

روغن محافظ سطح ورق

معرفی

پوشش دهنده سطح ورق

پوشش دهنده سطح ورق

ممانعت کننده اسید

ممانعت کننده اسید

معرفی

چربی گیرهای صنعتی

چربی گیرهای صنعتی

دتر جنت

دتر جنت

معرفی

روغن نورد سرد

روغن نورد سرد