رد کردن لینک ها

دتر جنت

استفاده از دترجنت در خطـوط میانی نورد سرد مرسوم می باشد و وظیفه اصلی آن تمیز و خنک کاری غلتک کـاری و جلـوگیـری از افت زبری غلـتک و در نتیجه اعمـال زبری مناسب و یکنــواخت به سطــح ورق می باشد. این شرکت تـوانستـه محصــول دترجنـت مناسب اسکیـن پـاس و تمپـــر مـیل را با کیفـیت مطلـوب تـولید نمـاید. از مزایای این دترجنت می توان شرایط نورد مناسب، طول عمر غلتک، عدم نشست آلودگی روی غلتک و ورق، براقیت و تمیزی ورق، حوضینگ و سازگاری آن با محیط زیست را نام برد.