رد کردن لینک ها

فنول سولفونیک اسید

از روش های رایج در تولید ورق قلع اندود، قوطه وری ورق در مذاب قلع و استفاده از روش الکتروشیمی می باشد که با توجه به کیفیت برتر ورق های تولید شده به روش دوم، امروزه اکثر تولیدکنندگان دنیا به همین روش روی آورده اند. از الزامات آبکاری پیوسته ورق آهن با قلع استفاده از الکترولیت مناسب آن می باشد. محلول الکترولیت رایج دنیا و ‌کشور ایران ترکیب فنل سولفونیک اسید (PSA) می باشد که علی رغم کیفیت خوب ورق تولیدی به این روش، مشکلات زیست محیطی و انسانی زیادی را به همراه دارد. این شرکت در پی تحقیقات گسترده موفق به ساخت محلول سازگار با محیط زیست و با راندمان بالا معادل PSA گردیده است.