رد کردن لینک ها

پوشش دهنده سطح ورق

همراه با تولید ورق ها و قطعات آلومینیومی، گالوانیزه، رنگی، مشکل شوره زدگی بسیار حاد بود. بهترین گزینه ای که در دهه 70 و 80 برای ممانعت از شوره زدگی کشف شد. استفاده از کروم شش ظرفیتی بود که به مرور عوارض خطرناک آن روی انسان و محیط زیست آشکار شد و به همین دلیل اکثر کشور های دنیا هم اکنون استفاده از آن را منع و‌ جایگزین های مناسبی از قبیل کروم سه، بدون کروم و پسیو های فاقد عناصر سنگین را بکار گرفته اند. از معایب این ترکیبات قیمت بالا، مصرف چند برابر و ‌زمان زیاد مورد نیاز برای پسیو کردن سطح می باشد. این شرکت افتخار دارد که برای اولین بار در ایران به شکل کاملاً بومی و‌بدون هیچ نوع وابستگی، محلول های پسیو کننده خود را به شکلی طراحی نموده که علاوه بر دارا بودن مزیت سازگاری با محیط زیست، هیچ یک از مشکلات فوق را نداشته و به مصرف کننده امکان می دهد تا بدون نیاز به تغییر در پروسه تولید از این ماده استفاده نماید.